EUCOOKIELAW_BANNER_TITLE

Dec 152017
 

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is voor bedrijven en inwoners in de regio Rivierengebied de uitvoeringsorganisatie voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Zo’n 140 professionele en deskundige collega’s voeren bouw- en milieutaken uit voor tien regiogemeenten en de provincie Gelderland. Samen dragen ze bij aan een veilig en duurzaam Rivierenland. De ODR zoekt een 36 uur per […]

Dec 062017
 

We are looking for an Associate International Payments to oversee the integration of several internal companies in our client’s database. The responsibilities of this position are mainly focused on optimizing global payment flows, managing financial risks and financing group activities. Main activities are initially answering supplier questions and creating or changing creditors data. You will […]

Nov 292017
 

We are looking for an Associate International Payments to oversee the integration of several internal companies in our client’s database. The responsibilities of this position are mainly focused on optimizing global payment flows, managing financial risks and financing group activities. Main activities are initially answering supplier questions and creating or changing creditors data. You will […]