EUCOOKIELAW_BANNER_TITLE

Feb 202018
 

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle is een instelling van openbaar nut die in 2001 werd opgericht door de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Het Agentschap telt op dit ogenblik een 160-tal medewerkers.

Wij zijn op zoek naar een Security expert die toeziet op de naleving van de regelgeving m.b.t. de beveiliging van de nucleaire inrichtingen en het vervoer van radioactieve stoffen en dit in het bijzonder op het vlak van cybersecurity. Een belangrijk onderdeel van uw activiteiten is het controleren van deze inrichtingen en hen ondersteunen in de correcte toepassing van de regelgeving enerzijds, en anderzijds de optimalisatie van hun bestaande beveilingingsniveau.

U rapporteert aan het diensthoofd« Nucleaire beveiliging » en werkt in een team samen met deskundigen, inspecteurs en specialisten.

Uw verantwoordelijkheden zijn:

Evalueren van de cybersecurity van de nucleaire en radiologische installaties en vervoerders

 • Inspecteren van de diverse installaties en hun infrastructuur;
 • Opstellen van algemene richtlijnen aangaande ICT security en cybergerelateerde domeinen;
 • Analyseren van vigerende richtlijnen en wetgevingen in het domein van ICT security en deze indien nodig verspreiden;
 • Identificeren van “best practices” en deze kenbaar maken aan nucleaire en radiologische installaties en vervoerders;
 • Een nauwe samenwerking in stand houden met onze partners, zowel nationaal als internationaal;
 • Deelnemen aan werkgroepen, nationaal en internationaal, teneinde expertise te ontwikkelen, richtlijnen te ontwikkelen en de security te maximaliseren;
 • In samenwerking met onze partners, dreigingen en hun evolutie opvolgen en onze stakeholders informeren. Indien nodig overleggen over de te nemen maatregelen en deze naar onze interne en externe “peers” communiceren;
 • Mee de cybersecuritystrategie binnen de sector bepalen en deze met de externe peers doornemen door middel van werkgroepen en overlegfora;
 • Meewerken aan de bewustwording rond computerbeveiliging binnen onze sector;
 • Nauw samenwerken met de andere leden van het team “nucleaire beveiliging” en de andere afdelingen binnen het FANC.

 • U hebt een master, bij voorkeur in de informatica;
 • U hebt een uitgebreide kennis van computerbeveiliging en cybersecurity;
 • U hebt een grondige kennis van ICT netwerken en hun kwetsbaarheden;
 • U hebt een grondige kennis van het Nederlands of het Frans en een goede kennis van de tweede landstaal. U hebt een goede kennis van het Engels. U kan in de drie voornoemde talen vergaderen;
 • U kan goed omgaan met druk en tegenslagen en vlot schriftelijk en mondeling communiceren;
 • U kan vlot samenwerken in een team;
 • Onverwachtse wijzigingen in uw dagplanning zijn voor u een welkome afwisseling;
 • Volgende elementen zijn een plus:
  • Een erkend cybersecurity certificaat
  • Affiniteit met andere vormen van security;
  • Ervaring binnen een Security Operations Center (SOC) of met netwerkbeheer van gevoelige infrastructuur;
  • Kennis van vulnerability assessment;
  • Kennis van process management;
  • Kennis en/of een certificaat van project management.

 • Een marktconform loon volgens relevante ervaring. Jaarlijkse evolutie volgens barema;
 • Maaltijdcheques;
 • Groepsverzekering (aanvullend pensioen, kapitaal bij overlijden, bijkomende invaliditeitsrente) volledig ten laste van de werkgever;
 • Hospitalisatieverzekering volledig ten laste van de werkgever;
 • Gratis openbaar vervoer woon- werkverkeer;
 • Telefoonverkeer (mobiel) en internetverbinding ten laste van de werkgever;
 • Laptop;
 • Een degelijke opleiding zowel in België als in het buitenland;
 • Het FANC bevindt zich op 150 meter van het station Brussel-Centraal.

Enkel sollicitaties ingediend via het online sollicitatieformulier worden in acht genomen!
(U ontvangt een bevestiging via email.)
Technisch probleem? Contacteer de IT helpdesk op + 32 2 739 62 28.

Match criteria: Environmental services, Goverment Relations, Research, ICT, Quality Assurance, Network maintenace jobs, Netwok engineer, 40 hours, Outside the Netherlands, Non

Company name: Stepstone NL –

click here for more details and apply to position

SIMILAR JOBS ( NEWEST )
JOB INTERVIEW
Tipical Questions
“Please give me an example of a time when you had a problem with a supervisor/co-worker and how you approached the problem.” “I think that the hardest thing about work isn’t the work, it’s the people at work,” Teach says. Most employees have a problem with a supervisor or co-worker at some point in their career. How they handle that problem says a lot about their people skills. If you can explain to the interviewer that you were able to overcome a people problem at work, this will definitely help your chances of getting the job, he says.
Questions to ask
What have you enjoyed most about working here? This question allows the interviewer to connect with you on a more personal level, sharing his or her feelings. The answer will also give you unique insight into how satisfied people are with their jobs there. If the interviewer is pained to come up with an answer to your question, it’s a big red flag.