EUCOOKIELAW_BANNER_TITLE

Feb 052018
 

Een overheidsorganisatie gevestigd in het Noorden.

Voor een overheidsinstelling in het Noorden zijn we per direct op zoek naar een ervaren IT Auditor.

Opleidingsrichting/vakkennis

 • Relevante afgeronde, academische opleiding, afgestudeerd voor registeraccountant en ingeschreven in enig auditregister (post master accountancy), IT-auditor (post master IT auditing) of operational auditor (post master operational auditing)

Competenties

 • Innovatief handelen
 • Motiveren
 • Netwerkvaardigheid
 • Omgevingsbewust
 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Sensitiviteit (organisatie)

Extra aanvulling op de competenties:

 • Positief kritisch beoordelingsvermogen
 • Vaktechnische professionaliteit
 • Politieke sensitiviteit
 • Resultaatgericht
 • Communicatieve vaardigheden

 • Aantoonbare kennis van de planning- en controlcyclus bij de overheid;
 • Aantoonbare kennis van het auditbeleid bij de overheid;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met auditprincipes, onderzoeksmethoden- en technieken en vaardigheid in het toepassen hiervan in standaard- en maatwerkaudits;
 • Kennis van de regelgeving, voorschriften en procedures op het gebied van overheidsauditing;
 • Vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen;
 • Vaardigheid in het adviseren van het management inzake onderzoeksbevindingen;
 • Vaardigheden in het presenteren van onderzoeksbevindingen in rapporten, in zowel vakinhoudelijke als organisatorisch/bestuurlijk begrijpelijke termen;
 • Ervaring met het uitvoeren van auditwerkzaamheden, bij voorkeur bij de overheid (3-5 jaar);
 • Beheerst het auditvak in brede zin;
 • Kandidaat moet voldoen aan RE en aan inschrijving in het NOREA register

Conform CAO.

Match criteria: Goverment Administration, 24 hours, Prov. Friesland, Non

Company name: Stepstone NL

click here for more details and apply to position

SIMILAR JOBS ( NEWEST )
JOB INTERVIEW
Tipical Questions
What Would The Person Who Likes You Least In The World Say About You? Highlight an aspect of your personality that could initially seem negative, but is ultimately a positive. An example? Impatience. Used incorrectly this can be bad in a workplace. But stressing timeliness and always driving home deadlines can build your esteem as a leader. And that'??s a great thing to show off in an interview.
Questions to ask
Do you offer continuing education and professional training? This is a great positioning question, showing that you are interested in expanding your knowledge and ultimately growing with the employer.