EUCOOKIELAW_BANNER_TITLE

Feb 052018
 

Een overheidsorganisatie gevestigd in het Noorden.

Voor een overheidsinstelling in het Noorden zijn we per direct op zoek naar een ervaren IT Auditor.

Opleidingsrichting/vakkennis

 • Relevante afgeronde, academische opleiding, afgestudeerd voor registeraccountant en ingeschreven in enig auditregister (post master accountancy), IT-auditor (post master IT auditing) of operational auditor (post master operational auditing)

Competenties

 • Innovatief handelen
 • Motiveren
 • Netwerkvaardigheid
 • Omgevingsbewust
 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Sensitiviteit (organisatie)

Extra aanvulling op de competenties:

 • Positief kritisch beoordelingsvermogen
 • Vaktechnische professionaliteit
 • Politieke sensitiviteit
 • Resultaatgericht
 • Communicatieve vaardigheden

 • Aantoonbare kennis van de planning- en controlcyclus bij de overheid;
 • Aantoonbare kennis van het auditbeleid bij de overheid;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met auditprincipes, onderzoeksmethoden- en technieken en vaardigheid in het toepassen hiervan in standaard- en maatwerkaudits;
 • Kennis van de regelgeving, voorschriften en procedures op het gebied van overheidsauditing;
 • Vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen;
 • Vaardigheid in het adviseren van het management inzake onderzoeksbevindingen;
 • Vaardigheden in het presenteren van onderzoeksbevindingen in rapporten, in zowel vakinhoudelijke als organisatorisch/bestuurlijk begrijpelijke termen;
 • Ervaring met het uitvoeren van auditwerkzaamheden, bij voorkeur bij de overheid (3-5 jaar);
 • Beheerst het auditvak in brede zin;
 • Kandidaat moet voldoen aan RE en aan inschrijving in het NOREA register

Conform CAO.

Match criteria: Goverment Administration, 24 hours, Prov. Friesland, Non

Company name: Stepstone NL

click here for more details and apply to position

SIMILAR JOBS ( NEWEST )
JOB INTERVIEW
Tipical Questions
Why Should I Hire You? The most overlooked question is also the one most candidates are unprepared to answer. This is often because job applicants don't do their homework on the position. Your job is to illustrate why you are the most qualified candidate. Review the job description and qualifications very closely to identify the skills and knowledge that are critical to the position, then identify experiences from your past that demonstrate those skills and knowledge.
Questions to ask
What can you tell me about your new products or plans for growth? This question should be customized for your particular needs. Do your homework on the employer’s site beforehand and mention a new product or service it’s launching to demonstrate your research and interest. The answer to the question will give you a good idea of where the employer is headed.