EUCOOKIELAW_BANNER_TITLE

Feb 052018
 

Een overheidsorganisatie gevestigd in het Noorden.

Voor een overheidsinstelling in het Noorden zijn we per direct op zoek naar een ervaren IT Auditor.

Opleidingsrichting/vakkennis

 • Relevante afgeronde, academische opleiding, afgestudeerd voor registeraccountant en ingeschreven in enig auditregister (post master accountancy), IT-auditor (post master IT auditing) of operational auditor (post master operational auditing)

Competenties

 • Innovatief handelen
 • Motiveren
 • Netwerkvaardigheid
 • Omgevingsbewust
 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Sensitiviteit (organisatie)

Extra aanvulling op de competenties:

 • Positief kritisch beoordelingsvermogen
 • Vaktechnische professionaliteit
 • Politieke sensitiviteit
 • Resultaatgericht
 • Communicatieve vaardigheden

 • Aantoonbare kennis van de planning- en controlcyclus bij de overheid;
 • Aantoonbare kennis van het auditbeleid bij de overheid;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met auditprincipes, onderzoeksmethoden- en technieken en vaardigheid in het toepassen hiervan in standaard- en maatwerkaudits;
 • Kennis van de regelgeving, voorschriften en procedures op het gebied van overheidsauditing;
 • Vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen;
 • Vaardigheid in het adviseren van het management inzake onderzoeksbevindingen;
 • Vaardigheden in het presenteren van onderzoeksbevindingen in rapporten, in zowel vakinhoudelijke als organisatorisch/bestuurlijk begrijpelijke termen;
 • Ervaring met het uitvoeren van auditwerkzaamheden, bij voorkeur bij de overheid (3-5 jaar);
 • Beheerst het auditvak in brede zin;
 • Kandidaat moet voldoen aan RE en aan inschrijving in het NOREA register

Conform CAO.

Match criteria: Goverment Administration, 24 hours, Prov. Friesland, Non

Company name: Stepstone NL

click here for more details and apply to position

SIMILAR JOBS ( NEWEST )
JOB INTERVIEW
Tipical Questions
“Please give me an example of a time when you had a problem with a supervisor/co-worker and how you approached the problem.” “I think that the hardest thing about work isn’t the work, it’s the people at work,” Teach says. Most employees have a problem with a supervisor or co-worker at some point in their career. How they handle that problem says a lot about their people skills. If you can explain to the interviewer that you were able to overcome a people problem at work, this will definitely help your chances of getting the job, he says.
Questions to ask
What have you enjoyed most about working here? This question allows the interviewer to connect with you on a more personal level, sharing his or her feelings. The answer will also give you unique insight into how satisfied people are with their jobs there. If the interviewer is pained to come up with an answer to your question, it’s a big red flag.