EUCOOKIELAW_BANNER_TITLE

Dec 152017
 

DNWG vraagt voor de afdeling Front Office, onderdeel van de divisie Klant & Markt,  een

Supervisor (0,8 – 1,0 FTE)

Afdeling:

De afdeling Front Office (FO) maakt deel uit van BU K&M. FO is verantwoordelijk voor klantcontact, facturatie en incasso, storingscoördinatie, klachtenafhandeling en receptie. De afdeling bestaat uit Manager FO, 2 Supervisors FO en 20 Medewerkers FO.

Het Front Office is het klantcontactcentrum van DNWG en daarmee de voorkant van de verschillende primaire DNWG-processen. Voor het aansluit-, storingen-, en meterwisselproces vervult FO het klantcontact voor de verschillende business units. Daarbij verzorgt FO vaak ook het klantenplanningsproces, het opstellen van werkorders en het monitoren hiervan.

Functie:

De Supervisor is verantwoordelijk voor de functionele aansturing van de medewekers van Klantcontact, Klachtenafhandeling en Receptie (11,5 Fte / circa 15 medewerkers).  Hierbij dient de supervisor de medewerkers te coachen in het afhandelen van klantcontact (zowel telefonisch als schriftelijk). De supervisor is voor de medewerkers klantcontact, klachten en receptie het eerste aanspreekpunt voor vakinhoudelijke zaken, zorgen dat medewekers over voldoende informatie en kennis beschikken om activiteiten uit te kunnen voeren en zorgen voor afstemming tussen forecast, plannen, roosteren en trafficking. Een andere belangrijke taak is het deelnemen aan projecten en zorgen dat veranderingen/verbeteringen doorgevoerd, draagvlak creëren bij medewerkers en geïmplementeerd worden.

De supervisor biedt daarnaast algemene ondersteuning aan de Manager Frontoffice. De supervisor is verantwoordelijk om de KPI’s van klantcontact en klachten te monitoren en waar nodig bij te sturen of te escaleren bij de manager Frontoffice.

Kerntaken:

Aansturing van de medewerkers klantcontact, klachten en receptie:

 • Peoplemanagement, waartoe onder andere coachen, ontwikkelen, aansturen en ondersteunen van medewerkers;
 • Coördineren, bewaken en bijsturen van de implementatie van het beleid;
 • Ontwikkelen van voorstellen voor een optimale inrichting van de eigen afdeling (organisatiestructuur, taakverdeling en procedures) en ter goedkeuring voorleggen van die voorstellen aan de direct leidinggevende;
 • Het verdelen en bewaken van het werk over de (beschikbare) medewerkers;
 • Het organiseren van kennis en informatiesessies voor de medewerkers;

 

Algemene ondersteuning aan de manager Frontoffice:

 • KPI’s maandelijks monitoren;
 • Afstemming borgen tussen forecast, plannen, roosteren en trafficking;
 • Preventieve en reactieve uitvalverwerking;
 • Overige werkzaamheden voor manager Frontoffice in overleg.

 

Het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:

 • Deelnemen aan projecten en zorgen dat aanpassingen geborgd worden op Front Office;
 • Het opstellen van werkinstructies (voor klantcontact, klachten en receptie) in samenwerking met de medewerkers;
 • Het bijhouden van de kennisbank;
 • Het monitoren, opvolgen en oppakken van de verbetervoorstellen van de medewerkers;
 • Zelfstandig uitvoeren van changes en verbeteringen op de afdeling.

Kennis, ervaring en vaardigheden vakgebied:

 • Afgeronde HBO bachelor (diploma) in de richting Administratie of Communicatie
 • Green belt lean six sigma
 • Ervaring in het aansturen van medewerkers in een vergelijkbare omgeving.
 • Kennis van klantcontact en afhandeling van klachten.
 • In staat om medewerkers met coachende stijl aan te sturen waarbij je de medewerkers stimuleert het beste in zichzelf naar boven te halen
 • In staat om op een overtuigende manier te communiceren en draagvlak bij de collega’s te creëren.
 • Flexibel qua inzetbaarheid.
 • Ervaring met administratieve werkzaamheden.
 • Algemene kennis m.b.t. de energiemarkt en specifieke kennis m.b.t. netbeheerderstaken -en processen.
 • Kennis van ERP systemen, bij voorkeur SAP.
 • Ervaring en kennis van Social Media.

 

Competenties:

 • Pro-actief
 • Gestructureerd
 • Sterk analytisch vermogen
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Richting geven en activiteiten coördineren
 • Coachen
 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Relaties opbouwen met mensen
 • Oplossing- en resultaatgericht

De standplaats is Goes.

Pilot S&O 2.0

Tot eind 2017 loopt er een pilot op de afdeling Front Office. Indien de pilot wordt omgezet in een definitieve organisatieverandering zal de functie van Supervisor wijzigingen in Teamleider. Dit betekent tevens een wijziging van het takenpakket waaonder het hierarchische aansturen van Klantcontact .

Tijdens de selectieprocedure zal met bovenstaande rekening worden gehouden

Match criteria: Electrical/Electronic Manufacturing, Customer Service, Operations, Sales representative, 40 hours, Prov. Zeeland, Non

Company name: Stepstone NL

click here for more details and apply to position

SIMILAR JOBS ( NEWEST )
JOB INTERVIEW
Tipical Questions
Explain A Complex Database To Your Eight-Year-Old Nephew Explaining public relations, explaining mortgages, explaining just about anything in terms an eight-year-old can understand shows the interviewer you have solid and adaptable understanding of what it is they do. Do your homework, know the industry and be well-versed.
Questions to ask
Can you tell me about the team I’ll be working with? Notice how the question is phrased; it assumes you will get the job. This question also tells you about the people you will interact with on a daily basis, so listen to the answer closely.