EUCOOKIELAW_BANNER_TITLE

Dec 152017
 

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is voor bedrijven en inwoners in de regio Rivierengebied de uitvoeringsorganisatie voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Zo’n 140 professionele en deskundige collega’s voeren bouw- en milieutaken uit voor tien regiogemeenten en de provincie Gelderland. Samen dragen ze bij aan een veilig en duurzaam Rivierenland.

De ODR zoekt een

36 uur per week | Tiel

Wat je gaat doen
Je onderhoudt een netwerk met ODR klanten. Je signaleert kansen voor opdrachtgevers en de ODR en doet verbeterings- of vernieuwingsvoorstellen die je onderbouwt met wervende argumenten. Daarnaast weet je de belangen van de omgevingsdienst krachtig te verwoorden en te verbinden met die van de opdrachtgever.

Relatiebeheer
Je bouwt aan en onderhoudt relaties met de sleutelfiguren bij onze klanten. Jij weet wat er bij hen en binnen de ODR speelt en bent het eerste aanspreekpunt en gezicht van de ODR.

Regievoering
Je voert de regie over de dienstverlening aan onze klanten. Je bewaakt de uitvoering van de afspraken (offertes, dienst- verleningsovereenkomsten, werkprogramma’s) en signaleert knelpunten. Je adviseert gevraagd en ongevraagd het management en de directeur. Je adviseert collega’s bij contacten met de klant.

Contractmanagement
Je bewaakt de afspraken tussen de ODR en de klant. Je organiseert evaluatiegesprekken en rapporteert eventuele problemen bij het management.

Acquisitie
Je denkt actief mee met onze klanten over milieu- en omgevingszaken. Je brengt onze producten en diensten onder de aandacht. Je signaleert kansen bij onze klanten en vertaalt deze naar potentiële opdrachten. Je stelt daartoe – met input van de vakafdelingen – offertes op en overlegt daarover met de klant.

Productontwikkeling
Je signaleert kansen in de markt en vertaalt deze naar ideeën voor productontwikkeling bij de ODR waarmee de vakafdelingen of teams aan de slag kunnen. Je draagt bij aan de continue verbetering van de klanttevredenheid.

Wat je kunt en kent

Je kunt…

  • klant- en resultaatgericht werken
  • flexibel zijn in je manier van werken
  • netwerken, onderhandelen en regisseren

Je hebt…

  • visie en ondernemingszin
  • academisch werk- en denkniveau
  • ervaring op het werkterrein omgevingsvergunningen
  • kennis van de bedrijfsvoering van een omgevingsdienst
  • inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen
  • vaardigheden in adviseren, management, regievoering en communicatietechniek

Wat we je bieden
Een inspirerende baan bij een jonge organisatie. Een prima arbeidsvoorwaardenpakket en goede ontwikkelingsmogelijkheden. Flexibiliteit in werktijden en werklocaties.

Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring (schaal 11 van de CAR-UWO).

Zo solliciteer je
Heb je vragen over de functie? Bel of mail dan met Annemiek Wesselo: 06 – 46 84 96 70 of a.wesselo@odrivierenland.nl

Heb je vragen over de procedure?
Mail dan naar de HRM-administratie: HRMadministratie@bommelerwaard.nl Stuur je motivatiebrief en cv o.v.v. vacaturenummer R0915 uiterlijk zaterdag 6 januari 2018 via de sollicitatiebutton.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden; Accountmanager vacature, Tiel, Gelderland, Sales, Account Manager, Relatiebeheerder, Acquisitie, adviseur, productontwikkelaar

Match criteria: Goverment Administration, Sales representative, Key Account Manager, 40 hours, Prov. Gelderland, Non

Company name: Stepstone NL

click here for more details and apply to position

SIMILAR JOBS ( NEWEST )
JOB INTERVIEW
Tipical Questions
Explain A Complex Database To Your Eight-Year-Old Nephew Explaining public relations, explaining mortgages, explaining just about anything in terms an eight-year-old can understand shows the interviewer you have solid and adaptable understanding of what it is they do. Do your homework, know the industry and be well-versed.
Questions to ask
Can you tell me about the team I’ll be working with? Notice how the question is phrased; it assumes you will get the job. This question also tells you about the people you will interact with on a daily basis, so listen to the answer closely.