EUCOOKIELAW_BANNER_TITLE

Dec 062017
 

Functieomschrijving

FUNCTIE : Teamleider Productie Kookgemak
AFDLEING : Kookgemak
DATUM : 1 december 2017
E-mail: hr@vezet.nl

Doel van de functie:
Zorgdragen voor het realiseren van de afdelingsdoelstellingen vermeld in het jaarplan, conform de kwantitatieve- en kwalitatieve eisen en onder handhaving van de voorschriften op het gebied van proceshygiëne en veiligheid.
Actief bijdragen als FMT-lid aan het gestalte geven en operationaliseren van jaarplannen van de fabriek.

Plaats binnen de organisatie:
Rapporteert aan de Productiemanager en geeft direct leiding aan de chefs en indirect aan operators, bt’ers en productiemedewerkers (60 – 200 medewerkers). Lid van het Fabrieks Management Team (FMT)

Management taken:

 • Coachen en begeleiden van de directe medewerkers.
 • Houden van evaluatiegesprekken.
 • Het houden van gestructureerd overleg.
 • Toezicht houden op- en aanspreken op naleving van het bedrijfsreglement.
 • Initiëren van continue verbeterprocessen.
 • Zorgdragen dat alle middelen aanwezig zijn (mens, machine en materiaal).
 • Initiëren en realiseren van structurele verbeteringen van de processen op de afdeling.
 • Deelname aan het Incident Herstelteam.
   

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Leidinggeven aan een team van medewerkers en de activiteiten in de productie.
 • Operationeel verantwoordelijk voor veiligheid, kwaliteit, hygiëne en techniek van de afdeling.
 • Uitdragen van de visie van Vezet en sturen op alle doelstellingen, zowel afdeling als site breed.
 • Sturen op een goed verloop van het productieproces.
 • In weekend- en avonddienst verantwoordelijk voor de totale fabriek.
 • Mede opstellen en bewaken van budgetten, doelstellingen/KPI’s, investeringsvoorstellen en kostprijzen.
 • Deelnemen en/of leidinggeven aan afdeling gebonden en afdeling overschrijdende projectgroepen.
 • Samen met de Teamleider Techniek de prioritering van de Technische werkzaamheden vaststellen.
 • Analyseren van de oorzaak van productieklachten, nemen en implementeren van maatregelen ter voorkoming of minimalisering van herhaling.
 • Mede afnemen van machines bij derden.
 • Streven naar een optimaal functionerende fabriek door zowel team als individuele ontwikkeling van medewerkers te stimuleren (opleiding en coaching).
 • Verzorgen van personele aangelegenheden (sollicitatiegesprekken, voortgang gesprekken, vakantieroosters, verzuimbeleid, overleg met uitzendbureaus).
 • Verantwoordelijk voor een efficiënte inzet van medewerkers en middelen.
 • Bewaken van de kwalitatieve richtlijnen conform de eisen m.b.t. voedselveiligheid, kwaliteit en hygiëne.
 • Werkt samen met de verschillende ondersteunende afdelingen.
 • Heeft contacten met verschillende externe partijen zoals ECV, bedrijfsarts, schoonmaakbedrijf, technische bedrijven, leveranciers en relaties.
 • Mede opstellen van procedures en werkinstructies e.d.
 • Bewaken van de kwantitatieve richtlijnen conform de productieplanning.
 • Bewaken van de algehele veiligheid, veilig werken en zorg dragen voor de veiligheid binnen Vezet.
 • Melden van afwijkingen m.b.t. kwaliteit, hygiëne en veiligheid.

Bevoegdheden:

 • Medewerkers direct aanspreken op hun functioneren en/of gedrag.
 • Ingrijpen in het productieproces bij kwalitatieve en kwantitatieve afwijkingen en in geval van een calamiteit.
 • Aanname, ontslag, promotie,demotie en loopbaanontwikkeling van medewerkers in samenwerking met de productiemanager en HR.
 • Bij afwezigheid Productiemanager heeft de Teamleider Productie de eindverantwoordelijkheid m.b.t. de productievoortgang (zie vervangingsmatrix).
   

Functie-eisen / competenties:

 • HBO (werk en denkniveau) Techniek/Levensmiddelentechnologie.
 • Ploegleider BHV.
 • Affiniteit met techniek, kwaliteit en productie.
 • Kennis van HACCP, BRC GMP.
 • Ervaring met verbeterprocessen (TPM, Lean, Six Sigma).
 • Helicopter view.
 • Accuratesse.
 • Verantwoordelijkheid nemen.
 • Plannen en organiseren.
 • Besluitvorming.
 • Resultaatgerichtheid.
 • Flexibiliteit.
 • Initiatief.
 • Analytisch denken.
 • Sterke communicatieve vaardigheden in woord en geschrift.
 • Samenwerken.
 • (Situationeel) Leidinggeven.
 • Ontwikkelen van anderen.
 • Inlevingsvermogen.
 • Probleemoplossend.
 • Innovatief vermogen.
 • Beïnvloeden.
 • Integriteit.

Trefwoorden: Vacature, Fulltime, Warmenhuizen, Productie manager, Teamleider.

Match criteria: Food, Beverage & Dairy, Medical Practice, Manufacturing, Quality Assurance, Mechanical engineering, Process Management, Facility Coordinator, 40 hours, Prov. North Holland, Non

Company name: Stepstone

click here for more details and apply to position

SIMILAR JOBS ( NEWEST )
JOB INTERVIEW
Tipical Questions
Why Is There A Gap In Your Work History? Employers understand that people lose their jobs and it's not always easy to find a new one fast. When answering this question, list activities you'??ve been doing during any period of unemployment. Freelance projects, volunteer work or taking care of family members all let the interviewer know that time off was spent productively.
Questions to ask
What skills and experiences would make an ideal candidate? This is a great open-ended question that will have the interviewer put his or her cards on the table and state exactly what the employer is looking for. If the interviewer mentions something you didn’t cover yet, now is your chance.